Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Fontys Hogescholen - Nijmegen gepland