Kenmerken van de onderwijsinstelling


Aantal studenten -
Sfeer 85.0
Studiefaciliteiten 77.0
Onderwijsruimte 78.0
Werkplek 76.0
Beschikbaarheid werkplek 76.0
Bibliotheek/Mediatheek 79.0
ICT-Faciliteiten 76.0
Digitale leeromgeving 77.0
Bron: NSE 2018