Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Fontys Hogescholen Eindhoven gepland