Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Fontys Hogescholen Den Bosch gepland