Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Islamic University of Applied Sciences Rotterdam - Rotterdam gepland