Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Van Hall Larenstein - Velp gepland