Open dagen van de onderwijsinstelling Van Hall Larenstein