Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Van Hall Larenstein locatie Leeuwarden gepland