Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Faculteit Militaire Wetenschappen - Den Helder gepland