Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Philipse Business School - Houten gepland