Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Maritime Institute Willem Barentsz Terschelling (NHL Stenden) gepland