Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling NHL Stenden Terschelling gepland