Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling C-LiON Hoger Onderwijs - Amsterdam gepland