Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Campus Kulak Kortrijk gepland