Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Campus Groep T Leuven gepland