Categorieën: Masters Studeren Hbo Ervaringen
24 feb 2020

Christiaan Schol twijfelde tussen een wo- en hbo-master. Hij is blij dat hij voor de laatste koos. “Ik heb straks twee jaar werkervaring op mijn cv staan.”

“Ik heb mijn vwo niet afgemaakt, daardoor ben ik wat later gaan studeren. Na een paar jaar van verschillende baantjes en festivals organiseren, vroeg ik me af of ik dit mijn leven lang wilde. Nee dus. Ik besloot havo-certificaten te halen voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Daarmee werd ik toegelaten tot de hbo-bachelor Life Sciences aan de HAN.”

Gefascineerd door planten  

“Het ging meteen heel goed; mijn propedeuse haalde ik cum laude. Ik ben van kinds af aan al gefascineerd door planten en dus volgde ik een minor aan de Universiteit Wageningen. Vervolgens liep ik daar negen maanden stage en ben ik afgestudeerd op plantenziekten. Wat mij boeit is hoe we onze gewassen met moderne technieken kunnen verbeteren zodat er genoeg voedsel is en blijft.”

Studeren en werkervaring   

“Aan het eind van mijn bachelor oriënteerde ik me op universitaire masters. Ik zag wel een beetje op tegen nog eens twee jaar studie. Mijn studiebegeleider van de hogeschool wees me op een hbo-master Molecular Life Sciences. Ik wist wel dat er hbo-masters bestonden, maar niet in deze richting. Het voordeel van een hbo-master is dat je studeert en tegelijkertijd werkervaring opdoet. Dat sprak me aan.”

Titels hbo- en wo-master zijn gelijk

“Deze hbo-master sloot goed aan op mijn bachelor. Na afloop kan ik twee jaar werkervaring op mijn cv zetten. De titel is gelijk aan die van de universitaire master. In minder tijd leer je hetzelfde. En dit is leuker, vind ik. Vijf maanden stage is toch niet hetzelfde als twee jaar werken bij een bedrijf.”

Onbekendheid van hbo-masters

“Als ik zeg dat ik een master doe, denkt iedereen meteen aan een wo-master. Vaak zijn mensen verbaasd dat dit mogelijk is. Tijdens je stage leer je zoveel specifieke vaardigheden. Ik heb een heel duidelijk beeld van de bedrijven waarin ik straks terecht kom. Ik vind dat een voordeel.”

Drie dagen stage 

“Ik studeer nu twee dagen en loop drie dagen per week stage bij KeyGene, een bedrijf dat gewassen op innovatieve wijze verbetert. De opdrachten voor mijn studie hebben vaak te maken met het bedrijf. Bijvoorbeeld het schrijven van een projectvoorstel of voortgangsrapport.”

Onderzoek voor klanten

"Ook doe ik wetenschappelijk onderzoek. Ik leer hoe ik grootschalige experimenten kan uitvoeren voor klanten. Wij doen complexe onderzoeken voor zaadveredelaars. Zij ontwikkelen varianten van groenten die bijvoorbeeld resistent tegen ziektes zijn, veel smaak hebben of makkelijk te produceren zijn.”

Schakel tussen strategie en praktijk  

“Dit werk steeds wordt complexer met steeds meer te verwerken data. Als hbo-master ben je de schakel tussen leidinggevenden en onderzoekers die ideeën bedenken én de mensen die het moeten uitvoeren. Ik kan complexe ideeën naar de praktijk vertalen. Ik begrijp beide kanten.”

Promoveren

“Ik vind de combinatie werken en studeren prettig. In de avonden van mijn stagedagen doe ik niks meer voor mijn studie. Dat doe ik in de andere dagen en soms in de weekenden. Hierna wil ik proberen een promotietraject te doen. Ik werk nu aan een voorstel om op te kunnen promoveren. Als dat niet lukt, zoek ik een mooie baan. Er is genoeg werk in dit vakgebied.”

Meer weten over studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen?

Bekijk het opleidingsaanbod