Er staan momenteel geen open dagen van de onderwijsinstelling Campus Sint-Lucas Gent gepland