Terug naar het nieuwsoverzicht

Een mastertitel, wat is het en wat heb je eraan?

 

Een mastertitel staat ergens voor

Er zijn veel verschillende soorten mastertitels. Volg je een natuurwetenschappelijke master dan krijg je MSc, een geesteswetenschappelijke master MA en doe je een educatieve master dan is MEd jouw titel. Die titels zijn van elkaar te onderscheiden omdat ze elk hun eigen kennis en vaardigheden vertegenwoordigen.

 

Welke soort kennis doe je op?

De kennis die je in een master opdoet is altijd verdiepend. Stel je voor: je hebt tijdens je bachelor het fenomeen nationalisme alleen vanuit Nederlands perspectief bestudeerd. De kans is groot dat je tijdens je master nationalisme ook in internationale context bekijkt. Vanwege die verdieping vraagt een masteropleiding bij de selectiepoort of je een passende vooropleiding hebt gedaan. Zo weten ze zeker dat jij de basiskennis voor de master in huis hebt.

 

Wat als die basiskennis niet hebt?

Als je niet over die vooropleiding beschikt, kun je die alsnog bijspijkeren via een pre-master, een nieuwe bachelor of een minor in je huidige opleiding. Behalve verdiepend is de kennis in een master ook vaak specialistisch. Bij de master Geneeskunde kun je je bijvoorbeeld specialiseren in complexe aandoeningen van ouderen of richt je je op de problemen die huisartsen tegenkomen in hun praktijk.

 

Welke vaardigheden leer je?

Ook de vaardigheden die je leert tijdens een master zijn verdiepend en specialistisch van aard, en vaak meer nog dan kennis direct toepasbaar in de beroepspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan een onderwijsmaster waarin je didactische vaardigheden opdoet die je in kunt zetten in de klas. Of aan een master fysiotherapie waarin je allerlei sportrevalidatietechnieken oefent die patiënten van hun sportblessures afhelpen.

 

Vergroot een master je baankans?

Ja. Een werkgever verwacht dat je tijdens je master ervaring hebt opgedaan die aansluit bij de baan waarop je solliciteert. Het is daarom van het allergrootst belang een masterstage zorgvuldig uit te kiezen zodat het daadwerkelijk functioneert als een opstapje naar een startersbaan. Ook wanneer een dergelijke stage niet verplicht is en je geen studierelevante bijbaan of relevant vrijwilligerswerk hebt gedaan, voorziet een stage je van onmisbare praktijkervaring.

 

Verschil in praktijkdeel hbo- en wo-masters

Vrijwel alle masters combineren kennis en vaardigheden. Bij hbo-masters zit doorgaans een groter praktijkdeel, zoals een stage. Bij wo-masters krijg je daar minder tijd voor. Grosso modo bezorgt een dergelijke master je dus vooral veel theoretische kennis en is de praktijkervaring die je daarbij opdoet mooi meegenomen. Tegelijkertijd is in een wo-master de keuzeruimte wel veel groter dan in een hbo-master. Die keuzeruimte kun je naar wens invullen, bijvoorbeeld met een stage.

 

Wat levert een master op?

Kortom, een mastertitel levert je een balans van verdiepende, specialistische en praktijkgerichte kennis en vaardigheden, afhankelijk je keuzes voor de vakken en stages. Daarnaast vergroot je je kans op een baan en verdien je mogelijk ook een hoger salaris

 

 Geschreven door: Nelleke Boogard