}

Uitdagend onderwijs

De Universiteit Maastricht werkt al sinds haar oprichting met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) en is Europees grondlegger van dit onderwijsmodel. Studenten worden uitgedaagd hun talenten en interesses actief verder te ontwikkelen. Net even anders dan aan andere universiteiten. Met unieke, internationaal georiënteerde opleidingen. Niet voor niets is de UM 'Leading in Learning'.


Multidisciplinair onderzoek

Problemen en vraagstukken beperken zich niet tot het domein van één wetenschappelijke discipline. Daarom werkt de Universiteit Maastricht met multidisciplinair onderzoek. Internationale, maatschappelijk relevante thema's staan centraal. Denk aan hart- en vaatziekten, duurzaam beleggen, of forensische psychologie.

 

Europees en internationaal, maar nauw verbonden met de regio

  • Gelegen in het hart van Europa mag de UM zich met recht de meest internationale universiteit van Nederland noemen.
  • Veel van het onderwijs vindt in het Engels plaats, het merendeel van de opleidingen wordt zelfs volledig in het Engels gegeven.
  • Daarnaast richt zowel het onderwijs als het onderzoek zich vooral op internationale thema's, waarbij de Europese problematiek soms centraal staat.
  • 49% van de studenten en 39% van de academisch staf aan de UM is afkomstig uit het buitenland.
  • Samen vertegenwoordigen ze meer dan honderd landen.

 

Naast deze internationale oriëntatie hecht de UM ook aan een sterke (Eu)regionale band. Initiatieven, zoals de transnationale Universiteit Limburg, de ondernemingen onder de UM Holding, Studium Generale en de UM-dependance Campus Venlo, getuigen van deze verbondenheid.

Opleidingen
69
Studenten
21661
Open dagen
1

Zoekresultaten filteren

Geen actieve filters

Sector

Titel

Vorm

Niveau

Provincie

Bezoekadres en postadres

Bezoekadres
Maastricht University
Minderbroedersberg 4 tot 6
6211 LK Maastricht (Maastricht)