Bij de Master Geschiedenis leer je hoe je het vak geschiedenis in een breder perspectief plaatst en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties gericht op bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: geschiedenis, vakdidactiek en praktijkdeel, en onderzoekslijn. In jaar 1 start je met de Basismodule en Vakdidactiek en Onderzoek in de School (VOS 1). Daarna volg je VOS 2 en een uitbreiding en verdieping van vakkennis met de modules Cultureel-Mentale Geschiedenis en Geschiedfilosofie. In jaar 2 ga je aan de slag met VOS 3-4, Sociaaleconomische Geschiedenis en Democratie en Burgerschap, Geschiedenis in de Samenleving en Historiografie. Doel van de vakinhoudelijke modules is dat je op de hoogte bent van (internationale) ontwikkelingen op jouw vakgebied en dat nieuwe kennis kunt delen en integreren in jouw lesprogramma's. In het laatste studiejaar voer je bij Literatuurstudie een onderzoek uit naar een zelf gekozen historisch onderwerp. Daarnaast ga je aan de slag met Politieke Geschiedenis en VOS 5-6. Tijdens je opleiding volg je ook 2 keuzemodules. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/mlrgs.

verbergen