Tijdens de Master Leraar Nederlands leer je hoe je het vak Nederlands plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk VOS, en keuzemodules. In jaar 1 maak je kennis met alle leerlijnen uit je studie. Je volgt modules uit de leerlijn Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk, waarin je gaat kijken naar het denken en leren van leerlingen. Ook begin je met letterkundemodules en een taalbeheersingsmodule en in het 2e semester staat de 1e taalkundemodule op het programma. Jaar 2 bouwt voort op het 1e jaar, dus met modules taalkunde, taalbeheersing en letterkunde en voor VOS ga je in de bovenbouwpraktijk aan de slag, waarvoor je onderwijs ontwerpt en onderzoekt. In het afsluitende studiejaar staan opnieuw letterkunde, taalkunde en taalbeheersing op het programma en je werkt aan de laatste onderdelen voor VOS. Tijdens je opleiding volg je ook 2 vakoverstijgende keuzemodules, waarvan je zelf kiest in welk semester van jaar 1, 2 of 3 je hieraan begint.

verbergen