49128
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
19
Aantal
eerstejaars
studenten