49302
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
35
Aantal
eerstejaars
studenten