Business Information Technology

Drempelloze toelating
Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

Drempelloze toelating
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Maximaal 30 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Zuyd Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Biomedische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Civil Engineering

Maximaal 30 EC pre-master
Universiteit Twente

Electrical Engineering

Maximaal 30 EC pre-master
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Industrial Design Engineering

Maximaal 30 EC pre-master
Universiteit Twente

Informatica

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

International Business Administration

Maximaal 30 EC pre-master
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Twente
Vrije Universiteit Amsterdam
Tilburg University

Klinische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Universiteit Twente

Mechanical Engineering

Maximaal 30 EC pre-master
Universiteit Twente

Scheikundige Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Technische Informatica

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
NHL Stenden
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven

Technische Natuurkunde

Maximaal 30 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Advanced Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Twente

Creative Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Twente