60260
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
272
Aantal
eerstejaars
studenten