60380
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
11
Aantal
eerstejaars
studenten