60418
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
70
Aantal
eerstejaars
studenten