60823
Croho
Deeltijd
Vorm
Wo
Niveau
12
Aantal
eerstejaars
studenten