Beschrijving:

Hoe kunnen we de invloed van religie op lokale en mondiale ontwikkelingen interpreteren? Wat is de relatie tussen religie en andere culturele domeinen zoals de wetenschap, filosofie en politiek? In dit Research Masterprogramma bestudeer je hoe religie is meer lezen