Hoe kunnen we de invloed van religie op lokale en mondiale ontwikkelingen interpreteren? Wat is de relatie tussen religie en andere culturele domeinen zoals de wetenschap, filosofie en politiek?
In dit Research Masterprogramma bestudeer je hoe religie is ingebed in hedendaagse en historische culturele contexten. Je onderzoekt wat de impact is van lokale en mondiale sociaal-economische en politieke ontwikkelingen op religie en hoe religie bijdraagt aan zulke ontwikkelingen. Gedurende dit programma zal een staflid wiens het onderzoek het beste bij jou past, fungeren als jouw supervisor.Je krijgt een overzicht van de centrale debatten binnen de bestudering van religie en je ontwikkelt belangrijke onderzoeksvaardigheden door het volgen van drie verplichte hoofdvakken. Wij bieden vier specialisatieroutes aan waarbinnen jij jouw individuele onderzoeksprofiel en -vaardigheden kunt ontwikkelen. Jouw individuele, op maat gemaakte route binnen het programma bestaat uit een combinatie van facultatieve vakken uit de eenjarige Masterspecialisaties, onderzoeksstages, individueel onderwijs in de vorm van tutorials en het schrijven van een scriptie en onderzoeksvoorstel. De Research Masterscriptie is de uiteindelijke specialisatie en vormt de basis voor een PhD-scriptievoorstel of onderzoekssubsidieaanvraag.

verbergen